Hero friction welded chain

Začína sa nová éra

Už desaťročia sa riadi výroba reťazí podľa rovnakého vzoru: Strihanie valcovaného drôtu alebo tyčovej ocele, ohýbanie kruhovej ocele na príslušný tvar článku reťaze a následné, energeticky intenzívne odporové zváranie alebo zváranie na tupo odtavením.

Obmedzujúce faktory tejto bežnej technológie sú forma článkov reťaze, ktoré sa môžu vyrábať z kruhového východiskového materiálu, ako aj schopnosť zvárania používaných akostí ocele, ktorá výrazne závisí od obsahu uhlíka a tiež prvkov na legovanie. 

Nová trecia zváraná reťaz pewag hero zanecháva tieto obmedzenia za sebou a otvára bránu do nového sveta výroby reťazí.

 

Výhody trecieho zvárania

Žiadna tavenina

  • žiadny nárast zrna
  • výrazne menšia zóna vplyvu tepla

Čistý spojovací proces

  • Nečistoty, ktoré sa nachádzajú na kontaktných plochách k spojovacím komponentom, sa stlačia pri spojovaní do zváracieho výronku, ktorý sa následne odstráni.

Voľný výber materiálu

  • Aj samotné akostné ocele, ako napr. ocele 50CrV4, ktoré sa nedajú obrábať pri odporovom zváraní alebo zváraní na tupo odtavením, sa dajú zvárať

Voľné tvarovanie

  • Každé používanie má svoje špecifické vlastnosti a požiadavky, ktorým nemôže celkom vyhovovať kruhová oceľová reťaz. Používanie kovaných súčiastok môže zodpovedať napr. požiadavke na vyššie objemové opotrebenie a tým aj zvýšenú životnosť reťaze

Znížený plošný tlak a zvýšené objemové opotrebenie

  • Vďaka geometrii klasickej kruhovej oceľovej reťaze prichádza k vysokému zaťaženiu v kontaktnej oblasti článkov reťaze.
  • Geometria reťaze pewag je presne dimenzovaná na požiadavky po ideálnej prepravnej reťazi. Viac ako dvojnásobné objemové opotrebenie a tiež plošný tlak znížený prostredníctvom optimálnej geometrie zlepšuje vlastnosti chodu a zvyšuje životnosť reťaze o cca 30%