Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.


Přenos dat s použitím chytrého telefonu s peTAG sensorem
  • Žádná speciální čtecí zařízení
  • Jasná identifikace produktu přímo na chytrém telefonu
  • Přímý přístup k důležitým produktovým informacím
  • Správa produktu a servisních dat nezávisle na místě


Přehled služby peTAG solution
peTAG info umožňuje bezplatný přístup k důležitým produktovým informacím přes NFC čip a chytrý telefon (nosnost, bezpečnostní informace, uživatelské informace, videa).

peTAG manager je platforma pro servis a správu, která nabízí propojení dat v reálném čase na mobilním telefonu, tabletu a počítači. peTAG manager zajišťuje přístup k důležitým produktovým informacím na Vašem chytrém telefonu.

Nově vyvinutá služba peTAG solution poskytuje důležitá produktová data a informace na jakémkoli místě, kde je potřebujete s přímým přístupem z Vašeho mobilního telefonu. Vše, co je třeba, je chytrý telefon Samsung Galaxy S3 nebo S5 nebo Motorola TC55 s peTAG sensorem nebo jakékoli mobilní zařízení s operačním systémem Android (pro manuální zadávání bez čipů).

Po zadání objektu do aplikace peTAG jsou všechna data dostupná v mobilní aplikaci.

peTAG manager – benefity pro registrované uživatele
Uživatelé, bezpečnostní pracovníci a jejich zástupci, kteří jsou registrovaní v peTAG manager, mají možnost jednoduše prohlížet a spravovat produktová data přímo na chytrém telefonu nebo na počítači. 
Benefity pro koncové uživatele, servisní techniky, poskytovatele služeb a prodejce
peTAG solution je řešení výhodné pro všechny, jak pro konečné uživatele, pracovníky bezpečnosti, servisní techniky, poskytovatele revizí i prodejce.

S peTAGem má konečný uživatel vždy přístup ke specifickým datům produktu, které jsou online. Tímto odpadá dohledávání certifikátů a revizních zpráv pro potřeby auditorů, protože jsou veškeré informace dostupné na jednom zařízení vždy, když jsou třeba. Navíc jsou zodpovědné osoby upomínány, aby zajistily revizi nebo, aby vykonaly revizi samy pomocí seznamu kontrolních kroků, které musí při revizi vykonat.

Pro údržbu je důležitá další funkce, která zajišťuje přesné nastavení kategorií objektů (řetězové úvazky, hasící přístroje, bezpečnostní dveře, jeřáby, atd.), které je třeba revidovat. Další funkce jako jsou upomínky k revizím, přímý přístup do aplikace, vykonání revize pomocí kontrolních kroků nebo okamžité zasílání revizních certifikátů, šetří čas i peníze všech uživatelů.

Pro prodejce má toto řešení také značný přínos: Přímý přístup k informacím, online evidence objektů a jednoduchá správa  v peTAG manager.

Transparentní nákladová struktura a vysoký stupeň ochrany dat
peTAG manager neumožňuje pouze správu produktů společnosti pewag, ale i dalších produktů, které je třeba nějakým způsobem kontrolovat nebo revidovat. Náklady se odvíjí od počtu zadaných objektů, pro které je služba využívána.

peTAG manager garantuje nejvyšší možný stupeň ochrany dat!
  • Data jsou uložena na externím serveru
  • Přístup k datům je umožněn pouze zákazníkům. Limitovaný přístup může být umožněn poskytovateli služeb po autorizaci u zákazníka
  • Průběžné aktualizace zabraňují vytvoření děr v bezpečnostním kódu

  Standardní řešení na trhu Řešení peTAG solution
Operační frekvence čipu dle ISO 15693 RFID
13,56 MHz
NFC
13,56 MHz
Velikost čipu
≥ 8 mm ≥ 4 mm
Čtecí zařízení Speciální čtečka (RFID-čtečka) Chytrý telefon nebo RFID-čtečka
Přenos unikátních kódů do počítače Přes Bluetooth nebo USB Žádný speciální přenos
Přístup do webového portálu Pouze po přenosu kódu do počítače Rychlý přístup přímo přes chytrý telefon nebo počítač
Produktové informace Montážní instrukce, produktové informace a další v papírové podobě nebo na počítači Digitální přístup k informacím přímo z chytrého telefonu nebo z počítače odkudkoli
Důležité produktové dokumenty Vytisklé a vyplněné dokumenty Důležité produktové dokumenty jsou jednoduše přístupné přímo z chytrého telefonu nebo počítače
Správa dat Oddělený přístup pro správu dat a pro údržbu objektů Možnost autorizace pro veškeré úkony